Головна сторінка Викладачі кафедри Напрямки наукових досліджень Математичний гурток
  Курси, які читає кафедра математики:

Курси кафедри для факультету інформатики
Курси кафедри для факультету економічних наук
Курси кафедри для факультету соціальних наук і соціальних технологій
Курси кафедри для факультету природничіх наук

Курси кафедри для факультету інформатики:

Основи матаналізу (МА.Б.02)
3 зал.б., 4 год./тиж., 1,2 трим., іспит

Базова математична дисципліна факультету комп'ютерних технологій. Містить основи диференціального та інтегрального числення. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для вивчення комп'ютерних наук.Множини, функції, дійсні числа, теорія границь, неперервність. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної: принципи і застосування. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур'є.
Продовження: МА.Б.05, 07, 08,14.

Основи дискретної математики (МА.Б.01)
2,5 зал.б., 6 год./тиж., 2 трим., іспит

Елементи математичної логіки. Розв'язування рекурентностей.Теорія множин. Комбінаторика. Поняття про потужність множин. Алгебра відношень. Теорія графів.
 

  Посібники:
 
Скористайтеся посібниками написаними саме для основ матаналізу:
Функціі однієї змінної
Ряди
 

Лінійна алгебра та аналітична геометрія (МА.Б.03)
2,5 зал.б., 6 год./тиж., 4 трим., іспит

Фундаментальні поняття лінійної алгебри ("поле", "векторний простір", "евклідів простір", "лінійний оператор"), оволодіння методами розв'язування систем лінійних рівнянь, обчислення визначників, дослідження лінійних операторів та квадратичних форм. Аналітичні методи розв'язування геометричних задач. Способи задання геометричних об'єктів (прямих, площин, кривих та поверхонь 2-го порядку) за допомогою рівнянь.
Продовження: МА.Б.11.

Алгебра і теорія чисел (МА.Б.04)
2 зал.б., 4год./тиж., 4 трим., залік

Основні поняття загальної алгебри: поля і кільця, та їх властивості. Поле комплексних чисел, кільце цілих чисел, кільця многочленів, будуються скінчені поля і поля часток. Досліджуються алгебраїчні рівняння над вказаними полями та кільціями.
Початок: МА.Б.01
Продовження: МА.Б.12
 

  Лекції:
 
Скористайтеся лекціями написаними саме для лінійної алгебри:
набір лекцій
 

Аналіз функцій багатьох змінних (МА.Б.05)
2,5 зал.б., 6 год./тиж., 5 трим., іспит

Диференціювання функцій багатьох зміних і застосування цих методів для знаходження екстремумів, об'ємів, а також фізичниз та економічниз задач.
Початок: МА.Б.02
Продовження: МА.Б.07,11

Теорія алгоритмів і математична логіка (МА.Б.06)
2 зал.б., 4 год./тиж., 5 трим., залік

Формалізація системи логічних міркувань, поняття алгоритму, алгоритмічно розв'язної та нерозв'язної задачі, поняття про складність алгоритму. Числення висловлювань та предикатів.
Початок: МА.Б.01
Продовження: ІН.Б.09

Диференціальні рівняння (МА.Б.07)
2 зал.б., 4 год./тиж., 7 трим., іспит

Методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь та диференціальні моделі для опису і аналізу різноманітних процесів і явищ природознавства.
Початок: МА.Б.02
Продовження: МА.Б.11,13
 

  Посібники:
 
Скористайтеся посібниками написаними саме для аналізу функцій багатьох змінних:
Функціі багатьох змiнних
 

Теорія ймовірностей (МА.Б.08)
2 зал.б., 4 год./тиж., 8 трим., залік

Теоретичні основи теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосування в обробці експериментальних даних. Ймовірності випадкових подій, дискретні та неперервні випадкові величини, їхні властивості та характеристики. Описова статистика, теорія оцінювання параметрів та перевірка гіпотез. Початкові навички роботи зі статистичними пакетами.
Початок: МА.Б.02
Продовження: МА.Б.09

 Нагору

Курси кафедри для факультету економічних наук:
 

  Посібники:
 
Скористайтеся посібниками написаними саме для теорії ймовірностей:
Ймовірність та статистика
 

Вища математика - 1 (МА.Б.22)
2,5 зал.б., 4 год./тиж., 1 трим., залік

Фундаментальна математична дисципліна: основи математичного аналізу, лінійної алгебри та лінійного програмування. Математичний апарат для вивчення курсів: математика - 2, математична статистика, теорія ризику. економетрика, мікроекономіка та макроекономіка.

Вища математика - 2 (МА.Б.22)
2,5 зал.б., 4 год./тиж., 2 трим., залік

Фундаментальна математична дисципліна. Містить онови диференціального та інтегрального числення. Математичний апарат для вивчення курсів з теорії ймовірностей та математичної статистики, дослідження операцій, економетрики, мікроекономіки та макроекономіки.
Початок: МА.Б.01
Продовження: ІН.Б.09

Теорія ймовірностей та математична статистика (МА.Б.24)
2 зал.б., 8 год./тиж., 3 трим., залік

Теоретичні основи теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосування в обробці експериментальних даних. Ймовірності випадкових подій, дискретні та неперервні випадкові величини, їхні властивості та характеристики.

Нагору

Курси кафедри для факультету соціальних наук і соціальних технологій:

Ймовірність та статистика (МА.Б.21)
2 зал.б., 4 год./тиж., 4 трим., залік

Теоретичні основи теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосування в обробці експериментальних даних. Ймовірності випадкових подій, дискретні та неперервні випадкові величини, їхні властивості та характеристики. Описова статистика, теорія оцінювання параметрів та перевірка гіпотез, основи регресійного та дисперсійного аналізу. Початкові навички роботи зі статистичними пакетами.

Нагору

Курси кафедри для факультету природничих наук:

Вища математика (МА.Б.16)
3 зал.б., 4 год./тиж., 1,2 трим., залік

Базова математична дисципліна циклу природничих наук. Містить основи диференціального та інтегрального числення. Має на меті абезпечити студентів потрібним математичним апаратом для грунтовного вивчення фізики, хімії , біології та інших спеціальних курсів.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія (МА.Б.17)
3 зал.б., 4 год./тиж., 4 трим., іспит

Фундаментальні поняття лінійної алгебри ("поле", "векторний простір", "евклідів простір", "лінійний оператор"), оволодіння методами розв'язування систем лінійних рівнянь, обчислення визначників, дослідження лінійних операторів та квадратичних форм. Аналітичні методи розв'язування геометричних задач. Способи задання геометричних об'єктів (прямих, площин, кривих та поверхонь 2-го порядку) за допомогою рівнянь. Застосування відповідного математичного апарату до фізичних задач.

Аналіз функцій багатьох змінних (МА.Б.18)
3 зал.б., 6 год./тиж., 4 трим., іспит

Диференціювання функцій багатьох зміних і застосування цих методів для знаходження екстремумів, об'ємів, а також фізичних та економічних задач.

Диференціальні та інтегральні рівняння (МА.Б.19)
2 зал.б., 4 год./тиж., 5 трим., іспит

Методи інтегрування звичайних диференціальних рівнянь та диференціальні моделі для опису і аналізу різноманітних процесів і явищ природознавства.

  Посібники:
 
Закачайте посібник написаний саме для вищої математики - 1:
math1.doc ( Частина I)
 
 
          © All rights reserved. Last modified: 19.05.2009
 
 
 
 
 
 
Головна сторінка кафедри Математичний гурток Викладачі Напрямки наукових досліджень